TÔI LÀ AI?

MÌNH LÀ: THẠCH LÀNH( CHUYÊN GIA DIGITAL MARKETING)

Posted on

♦Mình là một Affiliate Marketer, mình tham gia vào lĩnh vực này từ cuối năm 2018 đến nay. ♦Mình cũng mới bắt đầu công việc làm cộng tác viên cho Accesstrade, đăng ký chạy từng chiến dịch, với nhiều lĩnh vực khác nhau, …! Điển hình như: chiến dịch của California, Lazada, … ♦Mình rất […]